Neler Yeni

Hoş geldiniz Dugunsitesi

Tüm özelliklerimize erişmek için şimdi bize katılın. Kaydolduktan ve oturum açtıktan sonra, konular oluşturabilir, mevcut konulara yanıtlar gönderebilir, diğer üyelerinize itibar kazandırabilir, kendi özel mesajınızı edinebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Aynı zamanda hızlı ve tamamen ücretsizdir, peki ne bekliyorsunuz?

Soru Sor

Sorular Sorun ve Topluluğumuzdan Yanıtlar Alın

Cevapla

Soruları Yanıtlayın ve Konunuzda Uzman Olun

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Tips
Tips

Ağır Ceza Mahkemesi Nedir, Hangi Davalara Bakar

secretgate 

Yetkili
Yönetici
T.C Onaylı
Katılım
21 Ocak 2020
Mesajlar
377
Tepki puanı
4
Golden Thread
2
Puanları
18
Kasıtla işlenmiş suç ve cezalarının görüldüğü hukuk dalı ceza hukukudur. Bu hukuk dalındaki mahkemelerden birisi de Ağır Ceza Mahkemesi’dir. 5235 Sayılı Kanunun 12. Maddesinde görevi belirlenen Ağır Ceza Mahkemesi’ni özetle en ağır suçları içerisinde barından davaların görüldüğü mahkeme olarak da tanımlayabiliriz.


Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleşen suç eyleminin Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüp görülmeyeceği, yukarıda belirtilen kanun ve maddesinin suç niteliği ve gerektiren ceza oranı bakımından içerdiği şartlar göz önünde bulundurularak kararlaştırılır. Anayasamızda reşit kabul edilen yaş 18 olduğundan, bu yaştan küçük olan vatandaşlar işlediği suç neticesinde Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanır.


Ağır Ceza Mahkemesi’nin Görevleri Arasında Olan Davalar Hangileridir?


Yukarıda da belirttiğimiz gibi bir suç davasının Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi için ağır suç ölçütü taşıması gerekmektedir. Mahkemenin görevleri arasına giren şuç kriterlerini 3 ana başlıkta toparlayabiliriz.


Özel kanunların net bir ifadeyle bir başka suça bakmakla görevlendirmediği durumlarda Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevleri arasına giren suç davaları aşağıdaki gibidir:


 1. Kasten adam öldürme suçu { Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 81. ve 82. Maddeleri}
 2. Taksitli ölüme sebebiyet verme (TCK’nın 85/2. Maddesi)
 3. Yağma ve Gasp ( TCK’nın 148 ve 149. Maddeleri )
 4. İntikap suçu (TCK’nın 205/1 ve 205/2. Maddeleri )
 5. Zimmet Suçu (TCK’nın 247. Maddesi )
 6. Hileli iflas suçu (TCK’nın 161. Maddesi )
 7. Resmi belgede sahtecilik ( TCK’nın 204/2. Maddesi )
 8. Rüşvet (TCK’nın 252. Maddesi )
 9. Nitelikli dolandırıcılık (TCK’nın 158. Maddesi )
 10. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK’nın 87/4. Maddesi )

 • Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevleri arasında olmayan, ancak 5237 Sayılı TCK’nın İkinci Kitap 4. Kısım 4,5,6 ve 7’inci bölümünde açıklanan TCK’nın 318, 319, 324, 325 ve 332. Maddeleri içeriğindeki suçların kısımlarında yer alan aşağıdaki davalar da Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülür:
 • Milli savunmaya karşı gelme
 • Devlet sırlarına yönelik işlenen suçlar ve casusluk
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı gelme
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun içeriğinde yer alan propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi özellik barından suçlar.
 • Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı gelme

 • Minimum 10 yıl ceza gerektiren suç davaları Ağır Ceza Mahkemeleri’nin görevleri arasındadır. Üst sınırı 10 yıl olan suçlara örnekler aşağıdaki gibidir:
 • Parada sahtecilik suçu (TCK’nın 197/1. Maddesi )
 • Uyuşturucu madde imal veya ticareti suçu (TCK’nın 188. Maddesi )

5235 sayılı Kanun 14. maddesine göre, mahkemelerin görevlerinin saptanmasında ağırlaştırıcı ve hafifletici etkenler dikkate alınmaksızın kanunda belirtilen suç eylemine verilecek cezanın üst sınırı hesaba katılır.


Ağır Ceza Mahkemesinin Yapısı


5235 Sayılı Kanun 9. Maddesine göre, mahkemede bir başkan ve yeterli sayıda üyede bulunur. Karar verme aşamasında başkana 2 üye eşlik eder. Dava görüşlerine mahkeme başkanı ve 2 üyenin yanı sıra Savcı da katılır. (Savcının katılımı zorunlu tutulmuştur)


Mahkeme başkanı ve üyeler bir karara varmadan önce aralarında görüş alış verişinde bulunur. Davayı karara bağlayacak başkan ve üyeler görüşmeler sırasında fikirlerini beyan eder. Görüşmelere yöneten başkan, son değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeler doğrultusundaki oyları topladıktan sonra kara hükmeder.


Ağır Ceza Mahkemelerinin Hükmettiği Kararlara İtiraz Edilir Mi?


Kanunlar çerçevesinde Ağır Ceza Mahkemeleri’nin verdiği kararlar, derecesi aynı olan mahkemelerce yeniden gözden geçirilebilir. Örnek olarak ilk derece mahkemesi tarafından hükmedilen serbest bırakma kararını, derecesi aynı olan bir başka mahkeme serbest bırakma hükmünü yasalara uygun olup olmadığını inceler.


İtirazlar sadece davayı sonuçlandıran ana kararlara değil, ara kararlara da yapılabilir. Örneğin, sanığın tutukluluk halinin sürmesi hükmüne karşı itiraz hakkına başvurulabilir. Mahkemece hükmedilen karara ilişkin itirazları değerlendirme yetkisi, davanın görüldüğü bölgede Ağır Ceza Mahkemesi’nin en az 2 dairesinin olması durumunda, numara listesinde kendisinin arkasından gelen daireye, numara listesinde son sırada yer alan daire için ilk daireye, bölgede tek bir daire mevcutsa, bölgeye en yakın mahkemeye aittir.


Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 268/1. Maddesi uyarınca, mahkemenin kararlarına itirazlar en geç tefhim veya tebliğden başlayarak 7 gün içerisinde yapılmalıdır. Ayrıca, mahkemece hükmedilen “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararlarına itiraz etme hakkı da bulunmaktadır.
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape5
shape6
Üst